DĚKUJEME


Naše poděkování patří všem, kteří svým dílem přispěli k úspěšnému završení naší cesty.


Zvláště chceme za materiál pomoc poděkovat firmám KT SPORT Hronov, APOLLO BIKE SPORT Náchod, , RUBENA Náchod a KG SPORT Nová Bystřice, VELLA Náchod.
Jmenovitě náš dík patří Jirkovi Vávrovi (Apollo Bike Sport), Mirkovi Térovi (Rubena), Petrovi Hučkovi (Vella) a Ivanovi Žákovi.


Vzpomínáme na osobní setkání, pomoc a děkujeme za poskytnutí noclehu a vlídné přijetí pánům:

Stejně tak děkujeme i těm, kteří pro nás zůstali anonymní: pumpaři na benzínce Zlaťák v Chebu, rodině v Hrušovém na Slovensku, kuchaři hotelu Figura, ...

Zvláštní poděkování patří za všestrannou podporu, porozumění a čas našim rodinám, především pak manželkám JITCE a ZDENĚ. Bez nich by se náš plán nikdy neuskutečnil!
 

SPECIÁLNÍ DÍK patří webmasterovi Petrovi Košvancovi za desítky hodin trpělivé práce při zpracování dokumentace naší cesty a přípravě těchto stránek.