DENÍK
z cesty Na kole okolo České republiky
20. 7. – 6. 8. 2002